Игровые аппараты своими руками

Игровые аппараты своими руками


Игровые аппараты своими руками

Druhé setkání Strakonické Veřejnosti se strakonickou veřejností proběhlo na žádost přizpůsobivých občanů z centra Strakonic v Sokolovně dne 16.4. 2014. Akce byla výborně moderovaná, nechyběl tanec a kulturní vložka se objevila sama od sebe. Na akci vůbec bylo veselo. Již v 17.30 první opilý občan porazil promítací plátno a udělal v něm díru. Po krátké bitce s naštvaným majitelem plátna, podporovaným Strakonickou Veřejností ve stylu - Kolik ti je? Dvacet. Nás taky! - vyskočila na stůl neznámé děva a odhodila

 

 

 

Tak, to by se asi líbilo všem "opozičním stranám", ale ve skutečnosti vše proběhlo naprosto slušně a v pořádku. Na akci nebyl jediný opilý občan a děvčata (bohužel, pánové?) neodhodila vůbec nic. (První odstavec jsem zařadlil, doufaje, že vzbudí pozornost čtenářů, a my zjistíme, proč jsou některé články od stejného autora čteny tisíckrát, a některé jednou. Ano, i Vy pokračujete ve čtení!)

Teď již vážně. Nejprve bych chtěl poděkovat obyvatelům (převážně centra) Strakonic, kteří si uvědomili, že nabízíme nová řešení, chceme velmi znatelnou změnu a proto na naši akci přišli. Velice si vážíme Vašeho zájmu o budoucnost města, a jsme rádi, že doma mlčky neskřípete zuby, ale přijdete a vytváříte svou budoucnost aktivně, svými názory, nápady, radami i kritikou.

Věkové spektrum bylo velmi široké. Od občanů v důchodovém věku po mladé studenty. (Nepočítám občana v prenatálním období, který nás poslouchal ještě ušima své maminky.) Po trochu "nekrátkém" úvodu, ve kterém jsme Vám pomocí promítací techniky a výborného ozvučení objasnili, jaké změny chceme a proč, se na řadu dostaly i dotazy občanů. 

Tato fáze besedy byla velmi zajímavá a polemická. Slyšeli jsme nejrůznější názory na teplárnu a městské služby vůbec, názory zda použít alternativní zdroje či zachovat velký městský podnik. Hlavní potřebou občanů je zastavení neustálého zdražování služeb, které si vlastně dodáváme a platíme sami sobě. Po jejich dodávce a prodeji občanům si naši zaměstnanci (např. MěÚ, teplárna apod.) rozdělují velké odměny, jakoby vše prodávali někomu cizímu. V diskuzi například zaznělo, že ačkoliv strakoniční občané prostřednictvím svého města a svých zastupitelů veškeré zdroje vody, služeb a tepla vlastní, nikdy nemohou nahlédnout do jejich financí, zisků, výše odměn vedoucích apod. Zasadíme se o to, aby se služby nezdražovaly jen proto, aby si tito námi volení lidé mohli ze zdražení vyplácet vysoké odměny.

Dále se mluvilo:

  • o zlepšení jednání úředníků města s občany (hlavně o zamezení zneužívání úřední moci proti "nepohodlným" občanům, kteří se marně dožadují svých práv)
  • o nepromyšlené a chabé funkčnosti MHD
  • o zrychlení vyřizování žádostí všeho druhu
  • o zvýšení počtu možností kulturního života   
  • o zvýšení zaměstnanosti
  • o zdravotní péči o víkendech
  • o bezpečnosti města, hlavně centra, Podskalí apod.
  • o
  • o
  • a o všem možném

Z debaty s občany vzniklo několik velmi dobrých námětů, které do svého programu rozhodně zařadíme. Akce byla realizována pro obyvatele centra města. Připravujeme další besedy s občany i v ostatních částech, takže budete mít možnost nás vidět a mluvit s námi i blíže k Vám, Modlešovice, Hájskou, Střelu, Dražejov, Virt a Habeš nevyjímaje. Děkujeme také ženám, paním i slečnám, které se na našich akcích objevují poměrně rády. Je vidět, že rodinné jistoty a mateřské city přece jen burcují k činům a k pomoci. Věřím, že to rády podstupujete pro své rodiny a velmi si toho vážím.

Pokud byste se chtěly (a chtěli) účastnit jako sympatizanti nebo jinak, napište, přispějte názorem. Nemusíte do politiky, stačí politiky řídit !!!!

Přátelé, pokud budete mít pocit, že víte, "kde nás bota tlačí" a chtěli byste změnu, napište nám v čem, kde, jak, proč ........ . Psát můžete - beze strachu i anonymně - pomocí odkazu KONTAKT v hlavním menu našich stránek.  Mluvte na nás, prosím. Jsme asi jediní, kdo Vás poslouchají. Můžete nás i kamkoliv pozvat, rádi přijdeme a vyslechneme Vaše názory. A nezahodíme je. Jsou nám drahé a potřebné.

Váš Břetislav Hrdlička, Strakonice 

 

 

 Игровые аппараты своими руками

Игровые аппараты своими руками

Игровые аппараты своими руками

Игровые аппараты своими руками

Игровые аппараты своими руками